Skip Navigation

Eolas ar Alcól

Eolas faoi Alcól

Gné laethúil de shaol an duine fásta in Éirinn é alcól a ól. Baintear úsáid as chun ceiliúradh, chun comhbhrón a chur in iúl agus chun a bheith sóisialta. Nuair a bhaintear úsáid as ar bhealach ciallmhar, druga taitneamhach é alcól, agus ceann atá inghlactha go sóisialta. Mar sin féin, mura mbainfí úsáid as go ciallmhar, tá alcól in ann dochar suntasach a dhéanamh do do shláinte, do chaidrimh agus do phobal.

Aimsigh an t-eolas atá uait chun taitneamh a bhaint as alcól agus ag an am céanna do shláinte, do chaidrimh agus do phobal a chosaint.

Céard é gnáthdheoch?

Cén fáth go mbeifeá ag ól níos lú?

An t-aos óg agus alcól

Alcól agus toircheas

Nuair atá an t-ólachán ina fhadhb

An áit chun cúnamh a fháil

Is féidir leat taitneamh a bhaint as deoch – ach údar faidhbe é an iomarca a ól, a bheith ag ól ró-mhinic nó ró-thapaidh

Share this:
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • Del.icio.us
  • LinkedIn
  • E-mail
Live HelperCabhróir Beo
Is é an ról atá againn cúnamh a thabhairt.
Cuireann an tseirbhís Cabhróir Beo duine ar fáil duit chun labhairt leo.
Seirbhís shlán agus faoi rún é seo – ní bheidh fhios ag an mball foirne cé tú féin – agus níl aon chostas ann duitse, úsáideoir na seirbhíse. Níl an tseirbhís seo ar fáil ach i mBéarla amháin.

Seol Cabhróir Beo »
Services Seirbhísí
Déan cuardach do sheirbhísí a bhaineann le drugaí agus alcól
Tá réimse leathan seirbhísí ar fáil ar fud na tíre a bhaineann le drugaí agus alcól.
Déan cuardach anois do sheirbhísí Comhairleoireachta, Oideachais & Oiliúna, Eolais agus Tacaíochta agus Cóireála agus Athshlánúcháin.

Cuardaigh Seirbhísí